فعالیت توجه به تغییر فصل‌ها

از جمله فعالیت‌های سوره ناس رفتن به طبیعت در فصل‌هایی مانند پاییز یا بهار است که تغییرات زیادی در محیط ایجاد شده و این تغییرات برای بچه‌ها محسوس است. دیدن یک درخت میوه که بدون تأخیر و در همان زمان که باید میوه دهد، میوه می‌دهد، یا تغییر رنگ برگ‌های پاییزی و ریختن آنها، شکوفه دادن درخت‌های بهاری و … بهانه خوبی برای یادآوری سوره ناس است؛ یا گردش در مزرعه‌ای که کشاورزان در حال بذرباشی در آن هستند و تأخیر در این کار را مساوی با نداشتن محصول می‌دانند؛ حتی سرزدن به پارک نزدیک مدرسه هنگامی که پارکبان‌ها مشغول هرس درختان هستند نیز گزینه مناسبی است؛ چون تأخیر در این کار باعث می‌شود فرصت داشتن درختانی زیبا و پر محصول از دست برود. بنابراین دیدن طبیعت با این رویکرد، اهمیت توجه به سرعت در انجام کارها را به دانش‌آموزان نشان می‌دهد.