فعالیت تشکیل خیریه

تشکیل یک خیریه کوچک در مدرسه برای کمک به نیازمندان با برنامه زمانی ثابت دو هفتگی یا ماهانه، و انتخاب نام آن با نظر دانش‌آموزان، تجربه خوبی برای رفع نیاز دیگران در زمان‌های معین است. آنچه در این برنامه باید رعایت شود توجه دادن دانش‌آموزان به بخشش وسیله و یا انجام کاری ‌است که برای آنها سختی خاصی ندارد اما برای افراد نیازمند بسیار خوشحال کننده و مورد نیاز آنها است. برای مثال لوازم التحریرهای تمیز اما اضافه در خانه، نامه دلگرم کننده، وسایل سالم اما بلااستفاده، درست کردن ساندویچ برای کودکان کار و… . همه کمک‌ها را در نمازخانه جمع می‌کنیم و دانش‌آموزان بعد ازاقامه نماز، اقلام را بسته بندی می‌کنند تا به دست خانواده‌های نیازمند برسد. خوب است بسته های کمکی را روی سجاده‌ها به صورت منظم بچینیم و همه با هم دعا کنیم تا خداوند نمازها و کمک‌های ما را قبول کند.