فعالیت تسبیحات اربعه و کمک به محرومان

دانش‌آموزان را به دو گروه تقسیم می‌کنیم. به هر کدام از اعضای یک گروه تعدادی تسبیح و به اعضای گروه دوم تعدادی مهر می‌دهیم. اگر مقدور نبود می‌توانیم از توپ‌های کوچک در دو رنگ مختلف استفاده کنیم. در نمازخانه به بچه‌ها بگوییم نمازخانه 4 گوشه دارد؛ برای هر گوشه و نیز برای وسط نمازخانه یک اسم می‌گذاریم؛ اسم هر کدام را که بردیم بچه‌ها باید به سمت همان گوشه بدوند. اسم گوشه‌ها سبحان الله، الحمدلله، لااله الا الله، الله اکبر و اسم وسط نمازخانه، ماعون است. وسط نمازخانه محلی نمادین برای یاری نیازمندان است. سپس اذکار را به ترتیب می‌گوییم و بچه‌ها با گفتن هر ذکر به مکان مورد نظر آن می‌دوند؛ گاهی نیز در این میان به صورت ناگهانی کلمه ماعون را می‌گوییم. بچه‌ها باید به سرعت به وسط نمازخانه آمده و یک مهر/تسبیح را آنجا بگذارند و ادامه بازی… . گروهی که بیشتر توانسته مهر/تسبیح در محل ماعون بگذارد برنده است.