فعالیت برپایی خیریه

برپایی خیریه از جمله بهترین فعالیت‌های سوره حمد برای دانش‌آموزان پایه ششم است. ششمی‌ها می‌توانند در خیریه‌ای که برپا می‌کنند، انواعی از محصولاتی را که خودشان تدارک دیده‌اند به فروش برسانند و هزینه حاصل از این فروش را صرف امور نیازمندان کنند.