فعالیت بازی با تفنگ آبپاش

روی تخته، چند واژه درمورد آسیب‌هایی که در این سوره برای دانش‌آموزان مطرح کرده‌ایم، می‌نویسیم؛ مثلا تنبلی، سستی، دندان خراب کرم خورده که لازم است بچه‌ها با آن مقابله کنند. بازی شروع می‌شود و بچه‌ها آن کلمات را با توپ‌های پارچه‌ای و یا حتی با جوراب‌های تمیزی که گلوله شده، می‌زنند. آنقدر که تخته پاک و تمیز شود و از هرگونه بدی خالی گردد. برای کلاس اولی‌ها زمانی که هنوز الفبا را نخوانده‌اند، می‌توانیم به جای نوشتن کلمات، نقاشی آن کلمات را بکشیم؛ مثلا می‌توانیم تصویر یک دندان کرم خورده را بکشیم.

این بازی را به شکل بازی دارت هم ‌می‌شود اجرا کرد. به این صورت که روی یک صفحه دارت، عکس کودکی تنبل یا دندان کرم خورده را می‌چسبانیم و بچه‌ها آن را نشانه می‌گیرند و می‌زنند.