فعالیت بازی‌های سرعتی

برگزاری انواع مسابقات ورزشی و بازی‌های سرعتی بین دانش‌آموزان مثل طناب زدن، دویدن دور حیاط، دراز نشست رفتن، رو پایی زدن و… به تناسب توانایی بچه‌ها در بازه زمانی مشخص و یا با تعداد معین، همه و همه جزء بازی‌های مناسب سوره ناس هستند؛ به این دلیل که مفهوم سرعت داشتن در همه آنها نهفته است. البته لازم است که ما این نکته را به دانش‌آموزان یادآوری کنیم؛ آنها باید بدانند به چه علت هنگام خواندن سوره ناس، این بازی‌ها اجرا می‌شود. برای یادآوری بیشتر این نکته خوب است از آنها بخواهیم هنگام انجام دادن این بازی‌ها، فعالیت‌ها و مسابقات از شعارهای سوره ناس استفاده کنند.