فعالیت الگوپذیری

در این بازی به عنوان الگو روبروی دانش‌آموزان می‌ایستیم؛ حرکاتی مانند کتاب خواندن، نوشتن، لبخند زدن، دست دادن، مرتب کردن لباس و هر کار خوب دیگری که به نظرمان می‌رسد، انجام می‌دهیم. دانش‌آموزان باید سریع همان کار را تقلید کنند و انجام دهند و از ما تبعیت کنند. البته می‌توانیم یک نفر از دانش‌آموزان را هم برای این کار انتخاب کنیم؛ فقط لازم است دانش‌آموزانی که انتخاب می‌شوند، حرکات خوب و درستی انجام دهند تا بقیه از حرکات خوب تبعیت کنند. برای این کار می‌توانیم با دانش‌آموزان انتخاب شده، موارد را هماهنگ کنیم.