فعالیت استفاده از ضرب المثل

استفاده از ضرب‌المثل‌ متناسب با اهداف سوره‌ها، فرصت مناسبی برای بیان هدف هر سوره است. برای سوره ناس و هدف کلی آن که دوری از سستی و لختی است، می‌توانیم ضرب‌المثل‌ «خر خفته جو نمی‌خورد!» و یا «به تنبل گفتند مگس‌هایت را بزن، گفت به زحمتش نمی‌ارزد!» را سر کلاس مطرح کنیم و اهمیت تلاش برای انجام کارهای خوب را یادآوری نماییم. سپس از دانش‌آموزان بخواهیم نقاشی ضرب المثل را بکشند. فضای طنزگونه ضرب‌المثل‌ها جو شادی را در کلاس به وجود می‌آورد.