فعالیت استفاده از تجربیات دیگران

در این پایه دانش‌آموزان می‌توانند به بررسی تجربیات دیگران در رابطه با چگونه برگزار کردن با کیفیت‌تر نماز جماعت و همچنین انجام کمک‌های بیشتر و بهتر به محرومان بپردازند. آنها می‌توانند نتیجه پرس و جوهای خود را برای هم‌کلاسی‌های خود بازگو کنند. درواقع از آنها می‌خواهیم که ابتدا با اطرافیان خود در ارتباط با هرچه بهتر شدن نماز و رسیدگی به محرومان صحبت نمایند و راهکارهای دیگران را دریافت کنند، سپس دریافت‌های خود را در کلاس مطرح کنند و گفتگویی در این زمینه شکل دهند. همچنین دعوت از کسانی که در این زمینه‌ها تجربه دارند و تجربیات خود را به صورت حضوری و با بیان شیرین با دانش‌آموزان در میان می‌گذارند بسیار موثر است و می‌تواند ذهن آنها را در این مورد باز کند.