فعالیت ارتباط با کوچکترها

از دانش‌آموزان می‌خواهیم حالا که سوره ماعون را یاد گرفته‌‌اند حواسشان به بچه‌های آمادگی یا پیش دبستانی باشد. مثلا به ‌آنها سلام کنند و احوالشان را بپرسند تا آنها هم یاد بگیرند یا به آنها بگویند ما شما را دوست داریم و دوست شماییم تا احساس ناامنی آنها از بین برود. خوب است بگوئیم آنها مانند خواهر یا برادر کوچک‌تر شما هستند و یک هفته را به عنوان هفته خواهری/برادری کردن تعیین ‌کنیم و همه در آن مدت تلاش کنند حواسشان به نیازهای آنها باشد. جلسه بعد می‌توانند تجربه خود را از توجه به نیازها و کمبودهای بچه‌های کوچک‌تر از خود در کلاس تعریف کنند.