فعالیت آموزش سوره و فهم آن به دیگران

آموزش دادن سوره و مفاهیم آن به دانش‌آموزان دیگر که از داشتن معلم فهم قرآن محروم هستند یکی از مصادیق زیبای برطرف کردن کمبودهای دیگران است. می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم با استفاده از روش‌های مختلف در فضای مجازی آنچه را که از سوره ماعون یادگرفته‌اند با دیگران به اشتراک بگذارند. حتی می‌توانیم یک روز را برای آموزش سوره به دانش‌آموزان پایه‌های پائین‌تر مدرسه توسط آنها اختصاص دهیم.