فعالیت‌های پایه‌ قبل

از بچه‌ها بخواهیم با آبرنگ روی کاغذ شکل‌های مختلف بکشند و قبل از خشک شدن رنگ‌ها آنها را با نی فوت کنند. سپس از بین این نقاشی خود که ممکن است تصویر مشخص و واضحی هم نداشته باشد، یک تصویر زیبا پیدا کنند و دور آن را با مداد پررنگ کنند. سپس تصویر نقاشی هایشان را به اشتراک میگذاریم. (فعالیت منزل)