فعالیت‌های پایه‌های قبل

هرجا لازم و نیاز بود می‌توانیم از بازی‌ها و فعالیت‌های پایه‌های قبل نیز استفاده کنیم؛ با این شرط که اولاً آن فعالیت متناسب با کلاس و دانش‌آموزان باشد؛ ثانیاً تا جایی که امکان دارد آن را به هدف سوره در این پایه نزدیک کنیم. اما به طور مشخص پیشنهاد می‌شود از پایه اول «بازی‌های سرعتی»، از پایه دوم «استپ هوایی» و «جاروبرقی بازی» از پایه سوم «نمایش بی‌‌صدا»، از پایه چهارم «قدم قدم رسیدن» و «گفتگوی کاغذی»و از پایه پنجم نیز «توپ و لیوان» اجرا شود. فعالیت‌هایی مانند «نقاشی»، «خوش‌نویسی» و «متن‌نویسی» نیز برای این پایه کاربرد دارد و لازم است موضوع آنها همسو با هدف سوره باشد.