فعالیت‌های پایه‌های قبل

علاوه بر فعالیت‌های ذکر شده، در این پایه از بازی‌ها و فعالیت‌هایی که در پایه‌های قبل مطرح شد می‌توانیم استفاده کنیم؛ به طور کلی بازی‌های سوره ناس به دلیل اینکه سرعتی هستند و با هدف کلی سوره منطبقند، اگر متناسب با سن دانش‌آموزان باشند در پایه‌های مختلف قابل استفاده‌اند. «بادکنک بازی»، «بازی‌های سرعتی» و «گرگم به هوا» از پایه اول و «استپ هوایی» و «جاروبرقی بازی» از پایه دوم برای این پایه قابلیت اجرا دارند. همچنین فعالیت‌هایی مانند «نقاشی» نیز در اکثر پایه‌ها خوب و کاربردی است.