فعالیت‌های پایه‌های قبل

همه فعالیت‌هایی که در سه پایه قبل ذکر شد اگر به سن و نیاز دانش‌آموزان کلاس ما بخورد، در همین پایه هم قابل اجراست. اگر اولین سالی باشد که سوره حمد را به بچه‌ها تدریس می‌کنیم لازم است از پایه اول شروع کنیم و با انتخاب درست فعالیت‌ها اهداف را گام به گام آموزش دهیم. اما اگر قبلا اهداف را آموزش داده‌ایم و تمایل به اجرای فعالیت‌های قبلی داریم، می‌توانیم بنا بر موقعیت کلاس و تشخیص خود، فعالیت‌ها را انتخاب کنیم. به طور مشخص از پایه اول «دیدن زیبایی ها»،[1] از پایه دوم «دیدن زیبایی دوستان» و «نقاشی»[2] و از پایه سوم[3] نیز همه فعالیت‌ها مناسب است.

تنها نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم تناسب فعالیت با هدف پایه است؛ به عنوان مثال در فعالیتی مانند کاردستی، بهتر است کاردستی‌هایی بسازیم که نسبت به کاردستی‌های کلاس سوم سخت‌تر باشد؛ قلاب‌بافی، بافتنی، مروارید‌دوزی و روبان‌دوزی، کار با سفال، ساخت قاب عکس با وسایل دورریختنی و … از این قبیل است. یا هنگام انجام فعالیت «دیدن زیبایی دوستان» لازم است بچه‌ها زیبایی‌هایی را در رفتار دوستشان ببینند که انجام دادنش برای او سخت بوده است. به این ترتیب فعالیتی انجام داده‌ایم که با هدف پایه تناسب دارد.