شنیدنی های زیبا

یکی از فعالیت‌های مناسب برای سوره حمد، شنیدن صدا‌های زیبای طبیعت است؛ صدای انواع پرندگان، امواج دریا، صدای آب، باران، خش خش برگ‌های پاییزی، خنده یک کودک، جیرجیرک، خروس، باد و خلاصه هر نوع صدای طبیعی زیبا برای نزدیک شدن به هدف سوره حمد بسیار به جا و خوب است. خصوصا اگر از بچه‌ها بخواهیم آرام بنشینند، سکوت کنند، چشمان خود را ببندند و فقط به صدایی که پخش می‌شود، توجه کنند. پس از شنیدن صدا، احساس خود را نسبت به آن ابراز کنیم و از دانش‌آموزان بخواهیم جمله ای یادداشت کنند و خطاب به آن صدا چیزی بگویند. تا یادبگیرند با محیط پیرامون خود نیز تعامل داشته باشند خوب است درصورت امکن از صدای افراد خانواده یا صدای خودمان و یا صدای خود دانش‌اموزان استفاده کنیم و بخواهیم احساس خود را خطاب به صاحب صدا بنویسند.