شعر یک نکته طلایی

شعر زیر مفهوم جمله «آسیب برای همه آسیب است» را به خوبی نشان داده است؛ بچه‌ها باید بدانند که در مواجهه با آسیب، همه حتی معلم‌ها هم ممکن است صدمه ببینند و آنها نیز باید تمهیدات لازم را در مقابله با هرگونه آسیب بیندیشند.

مثل سیاهیِ خال

بر صورتِ گلابی

دندان زرد و تیره است

آماده خرابی

 

شاگرد با معلم

فرقی ندارد اصلا

بیماری و کثیفی است

مثل سپاهِ دشمن

 

آسیب می‌رساند

بی‌دقّتی به انسان

این درس را گرفتم

من از کلام قرآن

 

باید که دائماً دور

از کارهای بد بود

این نکته طلایی

از سوره مسد بود

شاعر: فائزه زرافشان