شعر و شعار

همان‌طور که در پایه اول توضیح داده شد، شعر و شعار می‌توانند در موقعیت‌های مختلف، باعث هماهنگی بچه‌ها شده و در بستری پر نشاط، توجه آنها را به سوره و پیام آن جلب نماید. شعار سوره می‌تواند علاوه بر ایجاد شادی و هیجان، به صورت لوح روی دیوار کلاس نصب شود تا همیشه جلوی چشم بچه‌ها باشد.

برای هر سوره در هر پایه شعارهای متنوعی می‌توان طراحی کرد. اما لازم است یک یا دو شعار انتخاب شوند و دانش‌آموزان با همان‌ یکی دو شعار ارتباط برقرار کنند.