شعر همچون پیامبر

هر روز و هر لحظه

در نزد پیغمبر

اعمال ما پیداست

مانند یک دفتر

 

یک کار ناشایست

رنجاندن یک دل

او را می‌آزارَد

باشد بر او مشکل

 

از بخشش و ایثار

در جمع و در خانه

او می‌شود خوشحال

گرم و صمیمانه

 

ای کاش ما باشیم

همراه پیغمبر

خوب و عزیز و پاک

مانند یک گوهر

شاعر: شیوا علیزاده