شعر مهمان باران

هدف پایه ششم سوره حمد انجام دادن کارهای جمعیِ خوب است. یکی از این کارها شرکت در نماز جماعت و حضور در مسجد است؛ شعر زیر در این راستا سروده شده است.

با خالق گل و نور امشب قرار داریم

در خانه قشنگش صبر و قرار داریم

با دوستان خوبم در یک صف ایستادیم

از حس خوب و زیبا، صد کوله بار داریم

مسجد شبیه یک دوست، زیبا و مهربان است

انگار توی مسجد، ایل و تبار داریم

لبخند، میهمان لب‌های ماست اینجا

شیرین و آبدار است، گوئی انار داریم

این کار دسته جمعی، چون باغی از بهشت است

از این نماز زیبا، صد یادگار داریم

از مهر می‌نویسم، از میزبان مسجد

ما میهمان باران، شوق بهار داریم!

شاعر: بتول محمدی