شعر مثل درخت

دوست دارم توی دشت زندگی

محکم و آرام باشم چون درخت

سایه گستر، مهربان و استوار

ایستاده وقت طوفان‌های سخت

 

دست‌هایم با سخاوت باشد و

میوه‌هایم را به عابرها دهد

لانه پرجوجه‌ی گنجشک را

در میان برگ‌هایم جا دهد

 

من درختم، تو درختی، ما درخت

دارد این دنیا گلستان می‌شود

جمع ما با سوره خوب مسد

رنگ و بویش مثل قرآن می‌شود

شاعر: ندبه محمدی