شعر رمزِ دوستی

به نام خدا

جمع و جمع و جمع ابر و ماه و کوه

جمع و جمع و جمع پاک و باشکوه

جمع‌های خوب جمع های شاد

گرمِ کار و کار، خوبیِ زیاد

ما موفّقیم در کنار هم

می‌رود کنار غصّه‌ها و غم

خالقِ گل و مِهر و خنده کیست؟

سوره قریش رمزِ دوستی است

شاعر:فائزه زرافشان