شعر با سرعت و پر شور و پر احساس

هر کس که خوبی می‌کند انگار

در خاک دارد دانه می‌کارد

پس خوش به حال هر که در باغش

بسیار بذر و سایه بان دارد

 

در فکر این هستم که با کوشش

پیدا کنم یک راه عالی را

تا بیشتر خوبی کنم هر روز

تا دور باشم از سیاهی‌ها

 

وقتی که شاداب و سر حالم

انجام کار خیر آسان است

دستان من سرگرم خوبی‌هاست

عمر کسالت رو به پایان است

 

با خانواده، با رفیقانم

آسان‌تر است انجام خوبی‌ها

هرکس چشیده، دوست می‌دارد

طعمِ نشاطِ دسته جمعی را

 

پا می‌گذارم در مسیرِ نور

با سرعت و پر شور و پر احساس

شکر خدا، این جاده سرشار است

از عطر خوب آیه‌های «ناس»

شاعر: فائزه زرافشان