سوره نبا و درس فارسی پایه ششم

  1. شعر «به گیتی، به از راستی پیشه نیست» صفحه 104، به یکی از قوانین حقیقی زندگی که موجب سعادت انسان می‌شود اشاره دارد. بنابراین خوب است ضمن خواندن این شعر سوره نباء را نیز برای دانش‌آموزان مرور کنیم.
  2. در درس 17 «ستاره روشن» صفحه 106، می‌توانیم جهت مرور سوره نباء به این موضوع که خداوند به واسطه قرآن، پیامبران و اهل بیت علیهم‌السلام ما را از قوانین حقیقی کاربردی و ضروری باخبر می‌کنند اشاره نموده و راجع به تعدادی از این قوانین که در درس آمده با دانش‌آموزان گفتگو کنیم.
  3. در بخوان و بیندیش «آوای گنجشکان» صفحه 109، دانش‌آموزان با قوانین مربوط به یادگیری آشنا می‌شوند. آنها می‌آموزند که تا ظرف وجودشان خالی نشود چیزی یاد نمی‌گیرند. خوب است با اشاره به این مطلب بستر مناسب برای مرور سوره نباء را فراهم نموده و در صورت امکان احادیث مرتبط با موضوع را در کلاس بیان کنیم.