سوره نبا و درس کار و فناوری پایه ششم

همان‌گونه که قبلا ذکر شد، اگر تمایل به مرور مفاهیم سوره نباء در کلاس کار و فناوری داشته باشیم می‌توانیم بسته به شرایط و موقعیت‌هایی که در کلاس پیش می‌آید، قوانینی که کاربرد مهمی در زندگی دارند را بازگو کنیم. برای مثال اگر خوش اخلاق باشم روزی بیشتری خواهم داشت، اگر به دیگران کمک کنم […]

سوره نبا و درس تفکر و پژوهش پایه ششم

در کلاس تفکر دانش‌آموزان با تعدادی از قوانین زندگی و قوانین حقیقی مربوط به سعادت انسان آشنا می‌شوند. کافیست با توجه دادن آنها به این قوانین بستر مناسب برای مرور سوره نباء را فراهم نموده و از آنها بخواهیم این قوانین را به دیگران نیز منتقل کنند. برای مثال می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم: […]

سوره نبا و درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

درس 24 «خرمشهر در دامان میهن» صفحه 119، راجع به هشت سال دفاع مقدس و شهدا است. خوب است از دانش‌آموزان بخواهیم به صورت گروهی به تحقیق در مورد زندگی تعدادی از شهدا بپردازند. سپس با توجه به آنچه از سوره نباء آموخته‌اند اخبار حقیقی که آنها در زندگی‌شان به آن توجه داشته‌اند را استخراج […]

سوره نبا و درس علوم پایه ششم

در درس 12 «جنگل برای کیست؟» صفحه 83 و درس 13 «سالم بمانیم» صفحه93، دانش‌آموزان با تعدادی از قوانین طبیعی مربوط به زندگی جانوران و قوانین مربوط به حفظ سلامت آشنا می‌شوند. توجه دادن آنها به این قوانین و بیان این موضوع که برخی قوانین هستند که بسیار مهم‌اند و بی‌خبر ماندن از آنها زندگی […]

سوره نبا و درس ریاضی پایه ششم

چنانچه تمایل به مرور مفاهیم سوره نباء در کلاس ریاضی داشته باشیم می‌توانیم بسته به شرایط و موقعیت‌هایی که در کلاس پیش می‌آید، قوانینی که کاربرد مهمی در زندگی دارند را بازگو کنیم. برای مثال اگر حواسم به دوستم و نیازهای او باشد حالم بهتر می‌شود.

سوره نبا و درس فارسی پایه ششم

شعر «به گیتی، به از راستی پیشه نیست» صفحه 104، به یکی از قوانین حقیقی زندگی که موجب سعادت انسان می‌شود اشاره دارد. بنابراین خوب است ضمن خواندن این شعر سوره نباء را نیز برای دانش‌آموزان مرور کنیم. در درس 17 «ستاره روشن» صفحه 106، می‌توانیم جهت مرور سوره نباء به این موضوع که خداوند […]

سوره نبا و درس هدیه های آسمان پایه ششم

در درس 15 «حماسه آفرینان جاویدان» صفحه 90، می‌توانیم جهت یادآوری سوره نباء راجع به قوانین حقیقی که شهدا به دلیل توجه داشتن به آنها حاضر شدند جان خود را فدای اسلام و میهن کنند با دانش‌آموزان گفتگو نماییم. در درس 17 «دانش‌آموز نمونه» صفحه 106، خوب است با استخراج قوانینی که موجب موفقیت در […]

سوره نبا و درس آموزش قرآن پایه ششم

موضوع «پیام قرآنی» صفحه 84، عبرت گرفتن از گذشتگان است. خوب است پس از قرائت این آیه جهت مرور سوره نبأ، از دانش­آموزان بخواهیم راجع به قوانین زندگی که با خواندن داستان­های عبرت آموز به آنها دست یافته‌اند فکر نموده و تعدادی از آنها را در کلاس بازگو کنند. «یک نکته از هزاران» صفحه 85، […]