سوره نبا و درس آموزش قرآن پایه ششم

  1. موضوع «پیام قرآنی» صفحه 84، عبرت گرفتن از گذشتگان است. خوب است پس از قرائت این آیه جهت مرور سوره نبأ، از دانش­آموزان بخواهیم راجع به قوانین زندگی که با خواندن داستان­های عبرت آموز به آنها دست یافته‌اند فکر نموده و تعدادی از آنها را در کلاس بازگو کنند.
  2. «یک نکته از هزاران» صفحه 85، راجع به حزب الله و و حزب الشیطان است. توجه به این دو گروه و مشخصات هر یک از آنها موقعیت مناسبی برای توجه دادن دانش‌آموزان به موضوع قیامت و یادآوری سوره نباء است.
  3. «پیام قرآنی» صفحه 90 به قوانین دوست‌یابی اشاره دارد. خوب است با اشاره به این موضوع که خداوند به واسطه قرآن، پیامبران و اهل بیت علیهم‌السلام این قوانین را به‌خوبی در اختیار ما قرار داده است، مفاهیم سوره نباء را مرور نموده و از دانش‌آموزان بخواهیم تعدادی از این قوانین را استخراج کنند.
  4. در «پیام قرآنی» صفحه 96، خوب است با توجه دادن دانش‌آموزان به یکی از قوانین زندگی حقیقی که عمل به گفته‌ها است، بستر مناسب برای یادآوری سوره نباء را فراهم کنیم.