زنبور عسل

در این کلیپ با توانایی زنبور در ساخت کندو که ویژگی منحصر به فردی در این موجود است، آشنا می‌شویم که شاید در نگاه اول متوجه این توانایی در زنبور نشویم. از محورهای تربیتی سوره مبارکه غاشیه توجه به محیط اطراف و تفکر در پدیده‌ها است و این راهی است برای خروج از گرفتگی و ناراحتی.