داستان و نمایش

دانش‌آموزان پایه پنجم باید از سوره ناس بیاموزند که برخی کارها و مهارت‌ها سبب افزایش نشاط آنها در انجام کارهای خوب می‌شود. یکی از روش‌های مهم در حفظ نشاط برای انجام کارهای خوب، شرکت در فعالیت‌های مساجد متناسب با ذائقه فرد است. راه دیگر حضور در جمعی است که کارهای خوب و مفید انجام می‌دهند و اهداف خوبی دارند. داستان زیر یک نمونه از چنین موقعیتی را به تصویر کشیده است.

برای پنجمی‌ها بهتر است داستان را از روی متن اصلی آن بخوانیم. البته همین داستان را می‌شود در قالب «قصه‌گویی» برای بچه‌ها تعریف کرد. حتی بچه‌ها می‌توانند آن را به صورت نمایش اجرا کنند.