داستان‌هایی با محوریت پیامبر(ص)

از این پایه که موضوع بحث بر نزدیک‌تر شدن به پیامبر و شباهت به ایشان می‌رود، خوب است داستان‌ها و کتاب‌هایی را برای بچه‌ها بخوانیم که سبب افزایش محبت آنها به پیامبر ‌شود. برای این کار می‌توانیم از بچه‌ها درباره علاقمندی‌هایشان سوال کنیم؛ همراستا با موضوع علاقمندی آنها، به دنبال برشی از زندگی پیامبر گرامی اسلام بگردیم و آن را برای بچه‌ها بخوانیم یا تعریف کنیم. به عنوان مثال حتما بازی کردن از جمله علاقمندی دانش‌آموزان است؛ بر همین اساس آن بخش از زندگی پیامبر را تعریف کنیم که با بچه‌ها بازی می‌کردند و در مقابل تقاضای آنها برای بازی، مخالفت نمی‌کردند و همراه می‌شدند. بیان این داستان‌ها و تعریف این دست از صفات پیامبر، به طور طبیعی سبب افزایش محبت قلبی دانش‌آموزان نسبت به ایشان می‌شود.[1]

[1] برای آشنایی با برخی از این کتاب‌ها، به وبگاه فهم قرآن مراجعه نمایید.