خدای بی همتا

به نام خدا

گنجکشای آسمون
گلای توی گلدون
درختای باغچه‌مون
حتی ماه مهربون

از ته دل می‌دونن
با شوق و شور می‌خونن:

خدای ما بی‌همتاس
یعنی یکیه، تنهاس…
از همه بی‌نیازه
بزرگ و چاره‌سازه

ای خدای توانا
تو آفریدی ما را
ما بنده تو هستیم
ما تو رو می‌پرستیم…