تشکیل گروه همیاران

در راستای تحقق اهداف سوره حمد در این پایه می‌توانیم برای انواع کارهای گروهی در کلاس و مدرسه، گروه‌هایی با عنوان «همیاران» تشکیل دهیم؛ همیاران نماز جماعت برای برپایی نمازهای جماعت، همیاران بهداشت برای حفظ نظافت، همیاران قرآن برای کمک به بچه‌ها در پیش‌ بردن انواع فعالیت‌های قرآنی، همیاران ورزشی، همیاران هنری، همیاران علمی، همیاران مراسم و … .