تدریس سوره ناس و فلق خانم وحدت

بازی پیشنهادی خانم وحدت برای سوره های ناس و فلق که سرعت و حل مسئله در آن مهم است.

دوستان…! این هم ی بازی جالب که از بچه ها می خواهیم با جابه جا کردن لیوان ها ،به صورت مسیر ترافیکی، لیوان خالدار رو با باز کردن مسیر برایش به مکان مورد نظر که در کاغذ الگو نشون داده شده برسونند، پسرهای پنج و نه ساله ی من هر دو از انجام این بازی لذت بردند و هر بار که برنده می شدن ، هورا می کشیدن که من ی پسر سوره ی ناسی هستم…! من ی پسر سوره فلقی هستم…! این بازی توان حل مساله رو هم افزایش میده ، پس به عنوان ی فعالیت سوره فلق هم میتونه مناسب باشد.