تاثیر خورشید بر بیماری ها

از دانش‌آموزان می‌خواهیم که در مورد تاثیر نور خورشید بر بیماری‌ها از والدین­ شان سوال کنند و نتیجه را به کلاس گزارش دهند.