بره ناقلا و خط کشی

در این کلیپ میبینیم که چطور رعایت نکردن محدوده ها و قوانینی که وضع شده، اختلال و بی نظمی بوجود می آید. یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه فجر، رعایت قوانین (نباید) و لزوم ذی حجر شدن است.