بازی و فعالیت کلاسی

از جمله قالب‌هایی که در همه پایه‌های دبستان مورد علاقه دانش‌آموزان است، بازی و فعالیت کلاسی است که سبب انتقال عمیق‌تر مطالب و تثبیت مفاهیم در ذهن آنها می‌شود. در این بخش، پیشنهاداتی در زمینه بازی و فعالیت کلاسی برای جذاب‌تر نمودن آموزش اهداف سوره‌ مطرح می‌گردد؛ پیشنهاداتی که گاهی تنها برای پایه مورد نظر قابل استفاده است و گاهی نیز بنا به صلاحدید معلم، ذائقه کلاس، سطح رشدی دانش‌آموزان و نیز محتوای آن بازی و فعالیت می‌تواند برای همه پایه‌ها مناسب و قابل اجرا باشد.