1. بخش­هایی که از کتاب که لازم است دانش­آموزان به صورت گروهی فعالیتی را انجام بدهند، موقعیت­های مناسبی برای مرور مفاهیم سوره قریش هستند. بخش­هایی مانند: «با هم بخوانیم»، «بازی و نمایش» و «تمرین کنیم».
  2. موضوع درس «خاطره ماه» در صفحه 18، دعا کردن برای دیگران است. می­توانیم در مدت وقوف روی سوره قریش و با تدریس این درس، طعم دعای دسته­جمعی را به دانش­آموزان بچشانیم و از تاثیر آن برای آنها بگوییم.

با مطالعه درس «طبیعت زیبا» در صفحه ۷۶، خوب است به نمونه­ای از الفت و همدلی در حفظ نظافت و پاکیزگی طبیعت اشاره کنیم. سپس به دانش­آموزان بگوییم که داشتن محیطی پاکیزه با تلاش فردی امکان­پذیر نیست و لازم است همه با همکاری و همدلی برای آن کوشش کنند.