1. می­توانیم به منظور یادآوری مفاهیم سوره قریش، در مواقعی که «جمع­خوانی»­ سوره­های مختلف را انجام می­دهیم، توجه دانش­آموزان را به زیبایی قرائت دسته­جمعی قرآن جلب کنیم.
  2. در «انس با قرآن در خانه» صفحه 19، در مورد کارهایی که نیکوکاران انجام می­دهند از دانش­آموزان سوال می­پرسیم. می­توانیم جهت مرور سوره قریش، ذهن آنها را به سمت کارهای زیبایی که به صورت گروهی انجام می­شوند هدایت کنیم. مانند پخت نذری، ساختن خانه برای زلزله و سیل زدگان و … .
  3. در صفحه 84 دانش­آموزان با تشکیل گروه و با توجه به تصاویر، داستان مربوط به هر تصویر را برای هم کلاسی­هایشان تعریف می­کنند. انجام این کار گروهی و چشیدن لذت آن، بستر مناسبی برای مرور مفاهیم سوره قریش است.