1. در درس «کتابخانه کلاس ما» صفحه 4، دانش­آموزان طی یک گفتگوی گروهی به سوال­های مطرح شده توسط معلم پاسخ می­دهند. خوب است پس از مطالعه این درس، جهت مرور مفاهیم سوره قریش به دانش­آموزان بگوییم که یکی از کارهایی که نیاز به تشکیل جمع و الفت و همدلی بین افراد دارد، همفکری برای جمع آوری کتاب و ایجاد یک کتابخانه کوچک در کلاس است. سپس از آنها بخواهیم به صورت گروهی راجع به این موضوع فکر نموده و برای عملی نمودن آن اقدام کنند.
  2. فعالیت­هایی که در بخش­ «بازی، بازی، بازی» در صفحات 8، 12 و 105 انجام می­شوند، به دلیل گروهی بودن بستر خوبی برای آشنایی دانش­آموزان با کارهای گروهی مختلف محسوب می­شوند.
  3. در درس «چغندر پر برکت» صفحه 13، خوب است توجه ­دانش­آموزان را به همکاری و همدلی که بین شخصیت­های داستان برای بیرون آوردن چغندر ایجاد می­شود، جلب نموده و در ادامه سوره قریش را همخوانی کنیم.
  4. در درس «دوستان ما» در صفحه 42، می­توانیم توجه دانش­آموزان را به روند تهیه نان و ساختن خانه به عنوان کارهایی که لازم است به شکل گروهی انجام شوند جلب نموده و این­گونه بستر مناسب برای مرور سوره قریش را فراهم کنیم.