1. در درس «هوای سالم، آب سالم» صفحه 16، راجع به آب آشامیدنی و تلاش تعداد زیادی از افراد برای تهیه آن با دانش­آموزان گفتگو می­کنیم. می­توانیم با توجه دادن آنها به اهمیت تشکیل جمع در به انجام رسیدن این کار، سوره قریش را مرور کنیم.
  2. در فعالیت­های مختلفی که به شکل گروهی انجام می­شوند مانند «کار در کلاس» صفحه 24، می­توانیم به خوبی مفاهیم سوره قریش را برای دانش­آموزان یادآوری کنیم.
  3. در درس­های 12 و 13 صفحات 82 و 90، تشکیل گروه و همدلی بین دانش­آموزان برای برگزاری جشن و انجام کارهای بعد از آن، می­تواند بستر مناسبی برای مرور مفاهیم سوره قریش باشد.