1. در فعالیت­هایی که به صورت گروهی انجام می­شوند مانند «فعالیت» صفحه 3 و 11 که دانش­آموزان با تشکیل یک گروه دو نفره، به حل تمرین می­پردازند، می­توانیم با اشاره به همدلی و الفتی که برای حل این فعالیت بینشان به وجود آمده، مفاهیم سوره قریش را برای آنها یادآوری کنیم.
  2. در ابتدای «فصل 2» صفحه ۱۹، خوب است راجع به الفت و همدلی به وجود آمده بین اعضای یک تیم فوتبال و تاثیر این همدلی در برنده شدن آنها با دانش­آموزان گفتگو نموده و این­گونه سوره قریش را مرور کنیم.
  3. در «فرهنگ خواندن» صفحه ۱۲۶، می­توانیم جهت یادآوری سوره قریش به همدلی و الفت ایجاد شده بین حمید و فرهاد برای درس خواندن اشاره نموده و خاطرات مشابه دانش­آموزان در این مورد را بشنویم.