1. در درس «مهربان­تر از مادر» صفحه 22، می­توانیم جهت مرور مفاهیم سوره فیل راجع به پرندگان و قدرت این مخلوقات خداوند به دانش­آموزان بگوییم.
  2. در درس «دعای باران» در صفحه 66، می­توانیم مفهوم سوره فیل را با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت خداوند به واسطه گفتگو راجع به تاثیرات باران در زندگی انسان، یادآوری کنیم. برای مثال: آب باران موجب پاک شدن هوا، سیراب شدن گیاهان، پر شدن سدهای آب و … می­شود.