سوره فیل و درس علوم پایه دوم

در درس «زندگی ما و گردش زمین-1» صفحه 22، ­می­توانیم با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت خورشید و ماه که از مخلوقات خداوند هستند، بستر مناسب برای مرور سوره فیل را فراهم کنیم. در بخش انتهایی درس «زندگی ما و گردش زمین-2» صفحه 34، در مورد باد و تاثیر آن بر طبیعت و استفاده­هایی که […]

سوره فیل و درس ریاضی پایه دوم

در «تمرین 4» صفحه 35، می­توانیم راجع به انواع موجودات دریایی مثل صدف­ها و … برای مثال قدرت صدف در پرورش مروارید درون خودش اشاره کنیم تا به این واسطه مفهوم سوره فیل برای دانش­آموزان یادآوری شود.

سوره فیل و درس فارسی پایه دوم

حین تدریس درس سوم «خرس کوچولو» صفحه 16، می­توانیم با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت میکروب­ها که مخلوقات بسیار کوچک خداوند هستند، سوره فیل را مرور کنیم. خواندن شعر «ستاره» در صفحه 22، موقعیت مناسبی برای شناساندن این مخلوق خدا به دانش­آموزان و یادآوری مفاهیم سوره فیل است. در درس «چوپان درستکار» صفحه ۳۲، می­توانیم […]

سوره فیل و درس هدیه های آسمانی پایه دوم

در درس «مهربان­تر از مادر» صفحه 22، می­توانیم جهت مرور مفاهیم سوره فیل راجع به پرندگان و قدرت این مخلوقات خداوند به دانش­آموزان بگوییم. در درس «دعای باران» در صفحه 66، می­توانیم مفهوم سوره فیل را با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت خداوند به واسطه گفتگو راجع به تاثیرات باران در زندگی انسان، یادآوری کنیم. […]

سوره فیل و درس قرآن پایه دوم

پس از مطالعه «پیام قرآنی» صفحه 29، خوب است جهت یادآوری سوره فیل با مشاهده تصویر رنگین کمان، راجع به این پدیده زیبا و نحوه تشکیل آن از دانش­آموزان سوال پرسیده و توجه آنها را به قدرت خداوند جلب کنیم. پس از خواندن داستان «اصحاب فیل» در صفحه 65، می­توانیم با توجه دادن دانش­آموزان به […]