الفبای زیبایی ها

از پایه سوم به بعد بازی های تایپی برای دانش‌آموزان جذابیت دارد. تصویری از حروف الفبا را با دانش‌آموزان به اشتراک می‌گذاریم و اعلام می‌کنیم فرصت محدودی دارندتا پس از اعلام هر حرف هر کار تحسین برانگیزی که به ذهنشان می‌رسد را تایپ کنند (آنلاین و آفلاین).

مثلا از حرف ب: یادبادک ساختن، بوسیدن دست مادر، بسته بندی نذری، بیل زدن باغچه، بلال درست کردن، بوق نزدن مقابل بیمارستان، بستنی خوردن، بادام کاشتن، با حجاب بودن، بی حوصله نبودن و…

خوب است در این بازی به دانش‌آموزان القا شود که هر کاری می‌تواند تحسین برانگیز انجام شود حتی بیل زدن و جارو زدن، مهم آن است که چگونه و با چه نیتی کارمام را انجام دهیم تا تحسین برانگیز باشد. در هر حرفی که انتخاب کار تحسین برانگیز برایشان سخت بود خودمان شروع به مثال زدن می‌کگنیم تا ذهن دانش‌آموزان باز شود.

سه تایی های زیبا

عنوان هایی را برای دانش‌آموزان مشخص می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم سه مورد از هرکدام بنویسند. زیبایی های خوردنی، زیبایی شهر ها، زیبایی های پوشیدنی، زیبای های شنیدنی، زیبایی های رفتاری(تشکر زیبا شوخی زیبا محبت های زیبا)، زیبایی های رنگی، زیبایی های نوشیدنی، کار های زیبا و…

خوب است در هرمرحله از ارسال محتوا توسط دانش‌آموزن با القای تحسین کردن که چه چشم های زیبابینی دارید و ابراز دعایی پاسخ دهیم.