آزمایش رهبری مغز

به دانش‌آموزان بگوییم آیا می‌توانید درست راه بروید؟ انگشت خود را در کنار بینی خود بگذارید و به بالا نگاه کنید. با انگشت به بالا اشاره کنید و امتداد انگشت خود را نگاه کنید. همینطور که به بالا نگاه می‌کنید، دور خود سه بار بچرخید؛ حالا سعی کنید مستقیم راه بروید؛ اما نمی‌توانید چون حس می‌کنید که هنوز دارید می‌چرخید و سرتان گیج می‌رود. سپس شعار سوره را بگوییم: «خدا خدایی کرده، قدرت‌نمایی کرده»؛ مغز انسان را خداوند طراحی کرده و برنامه و نظم به آن داده است. اکنون در مورد مغز انسان تحقیق کنید.