درس کار و فناوری و سوره نازعات پایه ششم

فصل هفتم «اوقات فراغت» صفحه 65، راجع به برنامه‌ریزی است. بنابراین می‌توانیم به‌خوبی مفاهیم سوره نازعات را در این بخش مرور نموده و در مورد تعیین برنامه، انجام سریع آن و شناسایی نواقص برنامه و موانع اجرای آن و رفع آنها با دانش‌آموزان گفتگو کنیم. همچنین می‌توانیم ضمن انجام کارهای گروهی، مفاهیم سوره نازعات را […]

درس تفکر و پژوهش و سوره نازعات پایه ششم

در درس «پیوستگی» صفحه 70، می‌توانیم به‌خوبی در مورد مفهوم کارگروهی و اهمیت شناخت نقص‌هایی که مانع انجام آن است با دانش‌آموزان گفتگو نموده و این‌گونه سوره نازعات را مرور کنیم. کلاس تفکر نیز مملو از فعالیت‌های گروهی است که لازم است دانش‌آموزان برای انجام آن برنامه‌ریزی نمایند. بنابراین خوب است حین انجام چنین فعالیت‌هایی […]

درس مطالعات و سوره نازعات پایه ششم

فصل هفتم «اوقات فراغت» صفحه 65، راجع به برنامه‌ریزی است. بنابراین می‌توانیم به‌خوبی مفاهیم سوره نازعات را در این بخش مرور نموده و در مورد تعیین برنامه، انجام سریع آن و شناسایی نواقص برنامه و موانع اجرای آن و رفع آنها با دانش‌آموزان گفتگو کنیم. همچنین می‌توانیم ضمن انجام کارهای گروهی، مفاهیم سوره نازعات را […]

درس علوم و سوره نازعات پایه ششم

چنانچه تمایل به یادآوری سوره نازعات در کلاس علوم داشته باشیم، می‌توانیم طبق پیشنهادات قبلی عمل کنیم. در بخش‌هایی که از دانش­آموزان خواسته شده به صورت گروهی فعالیتی را انجام دهند مانند «آزمایش کنید»، «کاوشگری» و …، درباره لزوم برنامه­ریزی قبل از انجام کار و شناسایی و رفع عیب­هایی که مانع به ثمر رسیدن کارگروهی […]

درس ریاضی و سوره نازعات پایه ششم

چنانچه تمایل به یادآوری سوره نازعات در کلاس ریاضی داشته باشیم، می‌توانیم طبق پیشنهادات زیر عمل کنیم: در بخش‌هایی که از دانش­آموزان خواسته شده در گروه­های خود فعالیتی را انجام دهند، درباره لزوم برنامه­ریزی برای انجام کارهای جمعی و رفع عیب­هایی که مانع پیشروی کار می‌شود با آنها گفتگو کنیم. با دانش‌آموزان راجع به برنامه‌ریزی […]

درس فارسی و سوره نازعات پایه ششم

در درس نهم «رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس» صفحه 66، می‌توانیم راجع به نحوه برنامه‌ریزی علی اکبر دهخدا برای رسیدن به هدفی که داشت و مراحلی که برای رسیدن به آن طی کرده بود گفتگو نموده و این‌گونه بستر مناسب جهت مرور سوره نازعات و بحث برنامه‌ریزی را فراهم کنیم. درصورتی‌که تمایل به مرور سوره نازعات […]

درس هدیه های آسمان و سوره نازعات پایه ششم

در درس 11 «راه تندرستی» صفحه 66، می‌توانیم جهت مرور سوره نازعات راجع به برنامه‌ دانش‌آموزان برای حفظ سلامتی و تندرستی‌شان از آنها سوال بپرسیم و در صورتی‌که جای این مورد در برنامه‌ روزانه‌شان خالی بود تشویق‌شان کنیم که برنامه خود را تغییر داده و اصلاح نمایند. در درس 12 «سفرهای با برکت» صفحه 72، […]

درس قرآن و سوره نازعات پایه ششم

با توجه به «پیام قرآنی» صفحه 41 “كُلُّ امرِیءٍ بِما كَسَبَ رَهینٌ”، خوب است جهت مرور سوره نازعات راجع به برنامه‌ریزی برای کارهای اصلی زندگی با دانش‌آموزان گفتگو نماییم. همچنین می‌توانیم زمانی را به شناسایی و رفع نواقص برنامه هر یک از آنها اختصاص بدهیم. جهت یادآوری مفاهیم سوره نازعات در کلاس قرآن، می‌توانیم راجع […]