درس فارسی و سوره تکویر پایه ششم

پس از خواندن شعر «ای مادر عزیز» در صفحه 18، خوب است جهت یادآوری سوره تکویر راجع به کارهای خوبی که می‌توانیم به نیت یاری امام زمان عجّل‌الله‌فرجه در قبال والدین به خصوص مادر انجام بدهیم از دانش‌آموزان بپرسیم. حکایت «علم و عمل» در صفحه 36، به لزوم همراهی علم و عمل اشاره دارد. می‌توانیم […]

درس قرآن و سوره تکویر پایه ششم

موضوع اصلی «درس اول» نماز است. می‌توانیم به منظور یادآوری سوره تکویر توجه دانش‌آموزان را به اهمیت نماز به عنوان کار خوبی که در قرآن به آن توصیه شده و تلاش برای اقامه آن، یاری امام زمان عجّل‌الله‌فرجه است جلب کنیم. با توجه به «پیام قرآنی» صفحه 21 که در مورد پرهیز از عیب جویی […]

درس هدیه های آسمانی و سوره تکویر پایه ششم

درس «بهترین راهنمایان» در صفحه 14 با موضوع پیامبران و نقش آنها در هدایت انسان‌ها، بستر مناسبی برای مرور مفاهیم سوره تکویر و اشاره به این موضوع است که تلاش برای انجام کارهای خوب در راستای تلاش انبیاء و امامان است. در درس «سرور آزادگان» صفحه 20 دانش‌آموزان با قیام امام حسین علیه‌السلام آشنا می‌شوند. […]

درس ریاضی و سوره تکویر پایه ششم

در صورتی که تمایل به یادآوری مفاهیم سوره تکویر در درس ریاضی داشته باشیم، می‌توانیم ضمن تشویق دانش‌آموزان به یادگیری مباحث مختلف و اشاره به کاربردهای مختلف این درس در زندگی، این موضوع را یادآور شویم که تلاش برای یادگیری بهتر و بیشتر به منظور عمل به دانسته‌ها، در واقع ياري امام زمان عجّل‌الله‌فرجه است. […]

درس علوم و سوره تکویر پایه ششم

در درس علوم می‌توانیم هر جا که دانش‌آموزان برای انجام یک آزمایش و به ثمر رساندن آن و یا انجام یک کار تحقیقاتی تمام توان خود را به کار گرفتند، آنها را تشویق نموده و این نکته را یادآور شویم که هر يك از تلاش‌هاي ما به دلیل اینکه در جهت علم آموزیست، درواقع ياري […]

درس مطالعات و سوره تکویر پایه ششم

موضوع فصل اول «دوستان ما»، دوستی و آداب آن است. خوب است آموخته‌های دانش‌آموزان از سایر سوره‌ها در مورد آداب دوستی را مرور نموده و جهت یادآوری سوره تکویر به آنها بگوییم تلاش برای عمل به این آموزه‌ها، قيام و ياري امام زمان عجّل‌الله‌فرجه است. در فصل سوم «کشاورزی در ایران» می‌توانیم ضمن توجه دادن […]

درس تفکر و پژوهش و سوره تکویر پایه ششم

در این درس می‌توانیم در فعالیت‌هایی که به صورت گروهی انجام می‌شوند، هر جا که دانش‌آموزان براساس نکاتی که از سایر سوره‌ها در مورد رفتار درست و پسندیده با دیگران آموخته‌اند، عمل کردند، آنها را تشویق نموده و این نکته را یادآور شویم که عمل مطابق با سوره‌های قرآن است، قيام و ياري امام زمان […]

درس کار و فناوری و سوره تکویر پایه ششم

در این درس می‌توانیم در فعالیت‌هایی که به صورت گروهی انجام می‌شوند، هر جا که دانش‌آموزان براساس نکاتی که از سایر سوره‌ها در مورد رفتار درست و پسندیده با دیگران آموخته‌اند، عمل کردند، آنها را تشویق نموده و این نکته را یادآور شویم که عمل مطابق با سوره‌های قرآن است، قيام و ياري امام زمان […]