سوره لیل و درس مطالعات اجتماعی پایه سوم

در درس 18 «مدرسه دوست‌داشتنی ما» صفحه 56، خوب است جهت مرور سوره لیل فهرستی از انواع کارهای خوبی که می‌توانیم در مدرسه انجام ‌دهیم را با کمک دانش‌آموزان تهیه کنیم. سپس قرار بگذاریم به تعدادی از آنها عمل کنیم. در درس 23 «ایمنی در کوچه و خیابان» صفحه 70، دانش‌آموزان با انواع کارهای خوبی […]

سوره لیل و درس علوم پایه سوم

اگر بخواهیم مفاهیم سوره لیل را در کلاس علوم مرور کنیم، می‌توانیم زمانی که دانش­آموزان آزمایش یا فعالیتی انجام می‌دهند که به نظر سخت می‌رسد، به آنها یادآور شویم که یادگیری برخی چیزها و انجام دادن برخی کارها که سخت به نظر می‌رسد با تمرین و مداومت برای انسان آسان می‌شود.

سوره لیل و درس ریاضی پایه سوم

چنانچه به مرور مفاهیم سوره لیل حین تدریس ریاضی تمایل داشته باشیم، می‌توانیم هر جایی که دانش‌آموزان در یادگیری درس یا حل تمرین­های آن با مشکل مواجه شدند، این نکته را یادآور شویم که تمرین و ممارست منجر به کسب مهارت و آسان شدن کارهای سخت برای ما می‌شود.

سوره لیل و درس فارسی پایه سوم

در درس «یار مهربان» صفحه 80، دانش‌آموزان با کتابخوانی به عنوان یک کار خوب آشنا می‌شوند. می‌توانیم فهرستی از کتاب‌های خوب در اختیار آنها قرار بدهیم و به جهت مرور سوره لیل به آنها یادآور شویم که مداومت برکتابخوانی به آسان شدن آن برای ما منتهی می‌شود. در جکایت «راز جعبه» دانش‌آموزان با رازداری به […]

سوره لیل و درس هدیه های آسمانی پایه سوم

در درس 15 «همسفر ناشناس» صفحه 96، دانش‌آموزان ضمن آشنایی با سیره امام سجاد علیه‌السلام تشویق به کمک به دیگران می‌شوند. می‌توانیم ضمن شنیدن خاطرات دانش‌آموزان در مورد موقعیت‌هایی که به دیگران یاری رسانده‌اند، با تشویق آنها برای انجام یک کار خوب، سوره لیل را مرور کنیم. در درس17 «خواب شیرین» صفحه 107، دانش‌آموزان با […]

سوره لیل و درس قرآن پایه سوم

چنانچه تمایل به مرور مفاهیم سوره لیل در کلاس قرآن داشته باشیم، می‌توانیم با توجه به موضوع «پیام‌های قرآنی» و «قطره اما دریا» دانش‌آموزان را با انواعی از کارهای خوب سخت و آسان آشنا نموده و آنها را به انجام این کارها تشویق کنیم. برای مثال با توجه به احادیث «قطره اما دریا» می‌توانیم به […]