پیشنهادی برای شروع

با یک ظرف شکلات وارد کلاس می‌شویم و قبل از شروع درس شکلات‌ها را به بچه‌ها تعارف می‌کنیم؛ سپس از آنها می‌پرسیم چه کسی می‌داند چرا و به چه دلیل من این شکلات‌ها را برای شما آورده‌ام؟ پس از شنیدن سخنان دانش‌آموزان، دلیل این کار را به آنها بگوییم. این دلیل با توجه به شرایط […]

چرا جاش اینجاست؟

ابتدا دانش‌آموزان را گروه‌بندی می‌کنیم؛ سپس هر گروه یکی از اعضای بدن را با مقوا و کاغذ رنگی درست می‌کند یا نقاشی آن را می‌کشد؛ سپس بچه‌ها به نوبت پای تخته یا دیوار کلاس می‌آیند و عضو خود را سر جای خودش قرار می‌دهند و با راهنمایی معلم دلیل جای مشخص هر عضو را بیان […]

چرا کپک؟

میوه کپک زده‌ای را به کلاس می‌بریم و در رابطه با علت کپک زدن آن با بچه‌ها صحبت می‌کنیم.

چرا دوسش می‌داری؟

فهرستی از دوست داشتنی‌های مادی و معنوی تهیه می‌کنیم. دانش‌آموزان به صف می‌ایستند و ما مانند یک خبرنگار مقابل دانش‌آموزان ایستاده و از هردانش‌آموز تعدادی سوال می‌پرسیم. برای مثال: چرا بازی را دوست دارید؟ ‌ چرا مادرتان را دوست دارید؟ چرا بستنی را دوست دارید؟ چرا مدرسه را دوست دارید؟ چرا پدرتان را دوست دارید؟ […]

کاردستی

برای مناسبتی که مصادف با تدریس سوره است ریسه یا شکوفه و یا هر کاردستی که می‌توانیم از آن برای جشن یا هیئت کلاسی و یا حتی جشن تکلیف کلاس سومی‌ها بسازیم و قبل از شروع، دلایل و بینه‌های ساخت کاردستی را بگوییم.

بازی من چه کار باید کنم؟

به صورت پانتومیم نقش فردی در یک موقعیت خاص را بازی می کنیم و بعد به بچه‌ها می گوییم: حالا بگو من چه کار باید کنم؟ مثلاً با پانتومیم نشان میدهیم که خیلی تشنه ایم. بچه‌ها می گویند: باید آب بخورید؛ یا مثلا دلم درد می‌کند. بچه‌ها می‌گویند: باید بروید دکتر.

دلیل‌های من

به صورت پانتومیم  نقش فردی در یک موقعیت خاص را بازی می کنیم و بعد به بچه‌ها می گوییم: حالا بگو من چه کار باید کنم؟ مثلاً با پانتومیم نشان میدهیم که خیلی تشنه ایم. بچه‌ها می گویند: باید آب بخورید؛ یا مثلا دلم درد می‌کند. بچه‌ها می‌گویند: باید بروید دکتر.

نمایش

مربی در نقش دانش‌آموز سر به هوا و بازیگوشی به نام «شوتی»، در موقعیت‌های مختلف، دست به تصمیمات اشتباهی می‌زند. بچه‌ها باید دلیل اشتباه بودن تصمیمات او را بگویند. شوتی زیر بار نمی‌رود و با عنوان کردن دلایل اشتباه خود، شور و هیجانی را در کلاس به راه می‌اندازد. بهتر است نمایش طنزآمیز باشد و […]

دلیل هر کار چیه‌‌؟

کارهایی را روی برگه‌هایی نوشته و درون جعبه‌ای می‌اندازیم. بچه‌ها به نوبت می‌آیند و با چشم بسته یک برگه از جعبه بیرون آورده و آن را می‌خوانند. سپس یک دلیل برای انجام دادن یا ندادن آن‌ کار می‌گویند. بچه‌های دیگر هم اگر دلیل تازه‌ای دارند، می‌توانند دلایل خود را بگویند. به عنوان نمونه دور انداختن […]

دلیل شکل هر عضو بدن

دلایل آفرینش هریک از اعضای بدن به شکل خود را از توحید مفضل، برای بچه‌ها بیان می‌کنیم؛ به عنوان مثال چرایی این‌ که ابرو بالای چشم است، یا چشم به شکل بادام است، یا داشتن مژه و… می‌توان از چند نفر از دانش‌آموزان که ژیمناستیک بلد هستند بخواهیم که با دستان خود راه بروند و […]