سوره بینه و درس علوم پایه سوم

در درس «مواد اطراف ما» صفحه ۱۹، خوب است ضمن آشنا شدن دانش‌آموزان با مواد مختلف راجع به اینکه چرا لازم است با این مواد آشنا شویم با آنها گفتگو نموده و این‌گونه سوره بینه را مرور کنیم. در بخش‌های مختلف که لازم است دانش‌آموزان آزمایشی را انجام بدهند، می‌توانیم به منظور یادآوری سوره بیّنه […]

سوره بینه و درس مطالعات اجتماعی پایه سوم

در درس ۷ «از بزرگترها قدردانی کنیم» صفحه ۱۸، خوب است جهت مرور سوره بینه راجع به دلایل مختلف قدردانی کردن از بزرگترها با دانش‌آموزان گفتگو کنیم. در درس ۸ «چرا با هم همکاری میکنیم؟» صفحه ۲۴، می‌توانیم با دانش‌آموزان راجع به دلایل متنوع همکاری با دیگران در کارهای مختلف گفتگو نموده و این گونه […]

سوره بینه و درس ریاضی پایه سوم

در درس ریاضی می‌توانیم ضمن گفتگو راجع به دلایل یادگیری مباحث ریاضی و کاربردهای متعدد آن در زندگی، مفاهیم سوره بینه را مرور کنیم.

سوره بینه و درس فارسی پایه سوم

بعد از مطالعه درس «زنگ ورزش» در صفحه ۲۰، خوب است در بخش درک مطلب با دانش‌آموزان در مورد دلایل مختلف انتخاب یک رشته ورزشی گفتگو کنیم. سپس در انتها از آنها بخواهیم با اولویت بندی دلایل، مهم‌ترین آنها را انتخاب کنند. به این ترتیب مفاهیم سوره بیّنه نیز مرور می‌شود. در درس «آواز گنجشک» […]

سوره بینه و درس هدیه های آسمانی پایه سوم

در درس چهارم «در کاخ نمرود» صفحه 26 راجع به علت به سجده نیفتادن حضرت ابراهیم علیه‌السلام در برابر نمرود با دانش‌آموزان گفتگو می کنیم. به این ترتیب می‌توانیم مفاهیم سوره بینه را نیز به همراه آنها مرور کنیم. با توجه به مفهوم درس پنجم «روز دهم» در صفحه ۳۲، می‌توانیم از دانش‌آموزان راجع به […]

سوره بینه و درس قرآن پایه سوم

موضوع «فصل دوم» در صفحه ۱۶، «آموزش روخوانی قرآن کریم» است. می­توانیم در ابتدای این فصل یا در هر موقعیت دیگر که به نظرمان مناسب آمد راجع به دلایل مختلف یادگیری روخوانی قرآن با دانش آموزان گفتگو نموده و این گونه سوره بینه را مرور کنیم. با توجه به موضوع «پیام قرآنی» صفحه ۷۴ که […]

پیشنهادی برای شروع

با یک ظرف شکلات وارد کلاس می‌شویم و قبل از شروع درس شکلات‌ها را به بچه‌ها تعارف می‌کنیم؛ سپس از آنها می‌پرسیم چه کسی می‌داند چرا و به چه دلیل من این شکلات‌ها را برای شما آورده‌ام؟ پس از شنیدن سخنان دانش‌آموزان، دلیل این کار را به آنها بگوییم. این دلیل با توجه به شرایط […]

چرا جاش اینجاست؟

ابتدا دانش‌آموزان را گروه‌بندی می‌کنیم؛ سپس هر گروه یکی از اعضای بدن را با مقوا و کاغذ رنگی درست می‌کند یا نقاشی آن را می‌کشد؛ سپس بچه‌ها به نوبت پای تخته یا دیوار کلاس می‌آیند و عضو خود را سر جای خودش قرار می‌دهند و با راهنمایی معلم دلیل جای مشخص هر عضو را بیان […]

چرا کپک؟

میوه کپک زده‌ای را به کلاس می‌بریم و در رابطه با علت کپک زدن آن با بچه‌ها صحبت می‌کنیم.