باغ ما

به نام خدا یک باغ کوچک در خانه ماست هم سبزه و گل هم خار آنجاست هنگام بازی دیدم که بابا از باغ میبُرْد آن خارها را هی میدویدم این سو و آن سو با مهربانی پرسیدم از او بابای خوبم! در باغ جا نیست؟ یا جای این خار در باغ ما نیست؟ بابا به […]

شعر «نه به حرف دشمن»

موضوع شعر زیر، نه گفتن، ابراز برائت در برخی موقعیت‌ها و شناختن موقعیت‌های نه گفتن، یعنی همان مفهوم سوره مبارکه کافرون برای دانش‌آموزان دبستان است و برای استفاده در پایه‌های اول تا چهارم مناسب است. به همان اندازه که بله محبوب است نه گفتن لازم نه گفتن خوب است نه به بی‌حوصلگی نه به اخمو […]

داستان محکم بگو نه!

داستان زیر نیز موقعیت‌هایی از نه گفتن را در سطح کلاس اولی‌ها به تصویر می‌کشد؛ بهتر است پیش یا پس از خواندن داستان، ارتباط آن را با سوره مبارکه کافرون برای بچه‌ها روشن نماییم تا آنها بدانند داستانی که شنیده‌اند درمورد چه سوره‌ای و با چه هدفی بوده است. به نام خدا دیروز عصر مادرم […]